Київська православна богословська академія

ОНП ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Анкетування

Опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою від Академії

Опитування здобувачів щодо задоволеності навчальним курсом (дисципліною) ОНП підготовки доктора філософії

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки

Опитування випускників Київської православної богословської академії

Опитування щодо освітньої програми

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ВО щодо організації навчального процесу в 2020-2021 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою від Академії

Результати опитування здобувачів щодо задоволеності навчальним курсом (дисципліною) ОНП підготовки доктора філософії

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки

Результати опитування випускників Київської православної богословської академії

Результати опитування щодо освітньої програми

Результати опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ВО щодо організації навчального процесу в 2020-2021 н.р.