Київська православна богословська академія

ОНП ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Короткий опис програми

Галузь знань: 04 – богослів’я.

Спеціальність: 041 – богослів’я.

Об’єкт вивчення: біблійне богослів’я та біблістика, догматичне богослів’я, літургічне богослів’я та літургіка, патристичне богослів’я (патрологія), агіологія й агіографія, моральне богослів’я, пастирське богослів’я, апологетичне богослів’я, церковна історія, канонічне (церковне) право, сакральне мистецтво, пастирська практика та ін.

Мета програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі та за спеціальністю «Богослів’я», здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Викладання та навчання: проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі. Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів державною й іноземною мовами. Проведення самостійного наукового дослідження. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.

Придатність до працевлаштування: праця на відповідних посадах в організаціях, установах, закладах, об’єднаннях громадян, благодійних та інших подібних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема в релігійних організаціях та закладах освіти, що передбачає науково- дослідну, навчально-виховну, просвітницьку, соціально-практичну, експертно-консультативну, представницько-посередницьку та організаційно-управлінську діяльність

Kloss

Гарант освітньої програми:
проректор із наукової роботи,
доктор наук із богослів'я, професор
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освітня програма (для вступників 2017 – 2020 рр.)

Освітня програма (для вступників 2021 р.)

Рецензії на ОП

Навчальний план (для вступників 2017 – 2020 р.)

Навчальний план (для вступників 2021 р.)

Навчальний план з.ф.н. (для вступників 2017 – 2020 рр.)

Навчальний план з.ф.н(для вступників 2021 р.)

Графік освітнього процесу