Київська православна богословська академія

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 8.02030103 – Богослів’я (православне богослів’я) другого (магістерського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА
     комплексного кваліфікаційного іспиту
     для атестації здобувачів вищої освіти (студентів-випускників)
     другого (магістерського) рівня вищої освіти
     за спеціальністю
     8.02030103 – Богослів’я (православне богослів’я)
     в Київській православній богословській академії

УХВАЛЕНО
кафедрою богослів’я та філософії КПБА
31 березня 2016 р.
(протокол за № 7)

    
     Мета комплексного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю – визначення рівня підготовленості студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.02030103 – Богослів’я (православне богослів’я).
     Характеристика змісту програми. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту спирається на освітньо-професійну програму, освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовки магістра за спеціальністю 8.02030103 – Богослів’я (православне богослів’я).

 

ПРОГРАМА ІСПИТУ

      Завдання для комплексного кваліфікаційного іспиту складаються з таких дисциплін:
      • догматичне богослів’я з поглибленим вивченням;
      • біблійне богослів’я;
      • методика викладання богословських дисциплін.

 

СТРУКТУРА БІЛЕТА

     Екзаменаційний білет містить 3 питання, по одному з кожної, названої вище, дисципліни.

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА ДО ІСПИТУ


      Дисципліна 1: ДОГМАТИЧНЕ БОГОСЛІВ’Я З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

1. Поняття про догматичне богослівя як науку.
2. Догмат. Властивості догматів та їхнє призначення.
3. Завдання і метод догматичного богослів’я як науки.
4. Співвідношення Священного Писання зі Священним Переданням.
5. Розуміння Священного Передання в сучасному православному богослів’ї.
6. Богопізнання в житті християнина. Природний та надприродний шлях богопізнання.
7. Порівняльний аналіз суперечок про межі богопізнання в IV та XIV століттях.
8. Поняття про апофатичне та катафатичне богослів’я.
9. Поняття про апофатичні (онтологічні) властивості Божі.
10. Поняття про катафатичні (духовні) властивості Божі.
11. Догмат про Пресвяту Трійцю.
12. Тринітарні суперечки IV століття.
13. Тринітарні заблудження після II Вселенського собору.
14. Свідчення Старого Завіту про троїчність осіб у Бозі.
15. Свідчення Нового Завіту про троїчність осіб у Бозі.
16. Свідчення Одкровення про Божественне достоїнство і рівність осіб Пресвятої Тройці.
17. Відмінність Божественних осіб за іпостасними властивостями.
18. Чому Бог Троїчний в особах? Порівняти із вченням Римо-Католицької Церкви (вчення про Філіокве).
19. Бог як Творець світу. Участь Осіб Пресвятої Тройці в акті творіння.
20. Поняття про промисел Божий.
21. Предмети та види промислу Божого.
22. Основні види творінь Божих. Світ духовний, чи ангельський. Людина.
23. Гріхопадіння і його наслідки.
24. Вчення Церкви про Бога Спасителя.
25. Вчення про благодать Божу як силу, яка нас освячує.
26. Відношення благодаті Божої до свободи людини.
27. Вчення про Церкву як знаряддя, через яке Бог спасає людину.
28. Ісус Христос – Глава Церкви і Святий Дух – Утішитель.
29. Необхідність належності до Церкви для спасіння.
30. Ікона в православ’ї. Шанування ікон.
31. Таїнства Православної Церкви.
32. Тілесна смерть та безсмертя душі. Молитва Церкви за померлих.
33. Спасіння людини лише в Бозі і через Бога.

 

Дисципліна 2: БІБЛІЙНЕ БОГОСЛІВ’Я

1. Вчення Святого Писання про Божественне Одкровення.
2. Дві біблійні розповіді про створення людини (за кн. Буття).
3. Вчення Святого Писання про образ Божий і подобу в людині.
4. Два шляхи розвитку людства після гріхопадіння.
5. Причини і наслідки гріхопадіння.
6. Біблійна розповідь про гріхопадіння.
7. Термін «гріх», класифікація гріха у богослів’ї.
8. Суть гріха як явища.
9. Біблійна антропологія.
10.  Антропологія у посланнях апостола Павла.
11.  Поняття про Церкву як екклесію.
12. Церква як Тіло Христове.
13.  Церква і держава: спільні та відмінні риси.
14.  Євангельське вчення про Євхаристію.

Базові джерела

      1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007.
      2. Іоан Золотоустий, свт. Про священство // Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого / пер. прот. Михаїла Марусяка ; під ред. патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – Т. 1. Кн. 2. – С. 5-96.
      3. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 3, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009.
      4. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 8, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011.
      5. Григорій Богослов, свт. Творіння : у 2 т., 4 кн. / святитель Григорій Богослов, архієпископ Константинопольський. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – Т. 1, кн. 1: Слова.
      6. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. – К., 2003.

      Базові підручники

      7. Вепрук В., прот. Догматичне богослів’я : підручник. – Чернівці : Рута, 2002.
      8. Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. – М., 1995.
      9. Катехизис. – К. : Издание Украинской Православной Церкви, 1991.
      10. Иларион (Алфеев), игум. Таинство веры : введение в православное догматическое богословие. – Клин, 2000.
      11. Иоанн Дамаскин, cв. Точное изложение православной веры. – М., 1992.
      12. Лосcкий В. Н. Боговидение. – М., 1995.
      13. Лосский В. Н. Догматическое богословие. Мистическое богословие. – К., 1991.
      14. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. Догматическое богословие : курс лекций. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999.
      15. Бобринский Б., протопресв. Тайна Пресвятой Тройцы. – М., 2005.
      16. Булгаков С. Н., прот. Православие : очерки учения Православной Церкви. – К. : Лыбидь, 1991.
      17. Глаголев. А. Ветхозаветное Библейское учение об ангелах. – К., 1900.
      18. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Экклесиология. – М., 2005.
      19. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Эсхатология. – М., 2005.
      20. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Пневматология. – М., 2005.
      21. Спасский А., проф. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. – М., 1914.

Додаткові джерела

      22. Апостольські постанови. – К., 2011.
      23. Деяние Вселенских соборов. – Казань, 1891.
      24. Ориген. О началах. – Самара : Изд-во «РА», 1993.

Додаткова література

      25. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. – М., 1994.
      26. Карташев А. В. Вселенские соборы. – М. 1994.
  

                 
Дисципліна 3: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БОГОСЛОВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

1. Методика викладання богословських дисциплін як наука та навчальна дисципліна.
2. Реформування вищої освіти в сучасній Україні в межах Болонського процесу. Основні завдання вищих навчальних закладів. Рівні, ступені та типи ВНЗ.
3. Професійний розвиток викладача вищої школи України. Принцип підготовки і кваліфікаційні вимоги до викладача вищої богословської школи.
4. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.
5. Модель підготовки студентів до викладання у вищій богословській школі. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у духовній школі.
6. Форми організації навчання у вищій богословській школі.
7. Організаціія та здійснення навчально-пізнавального процесу у вищій богословській школі.
8. Організація аудиторної роботи зі студентами у вищій богословській школі. Особливості побудови навчальних планів та програм.
9. Лекція як основна форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищій богословській школі. Види та функції лекції.
10. Практичне та семінарське заняття як невід’ємна складова навчального процесу.
11. Самостійна та індивідуальна робота і самоосвітня діяльність студентів у вищій богословській школі (реферат, доповідь, курсова, бакалаврська робота, магістерська робота).
12. Методика роботи з джерелами та науковою літературою для підготовки навчальних занять у вищій богословській школі
13. Інтерактивне навчання. Поняття та види інтерактивного навчання. Порівняльний аналіз традиційного та інтерактивного методів навчання.
14. Методика проведення лекції у вищій богословській школі. Теоретична підготовка викладача до проведення лекції. Впровадження сучасних технологій навчання.
15. Система контролю в навчальному процесі. Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів у вищій школі.
16. Розвиток критичного та творчого мислення студентів під час навчання та самостійної наукової діяльності. Сучасні шляхи і засоби виховання студентської молоді.

 

Рекомендована література

      1.    Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні: історія, теорія : підручник. – К. :Либідь, 1998.
      2.    Активні та інтерактивні методи навчання / укладач: Кравчина О. С. – К. : ЦІППО АПН України, 2003.
      3.    Болонський процес : документи / Європейський ун-т ; З. І. Тимошенко (уклад.). – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004.
      4.    Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів. – 1-е вид. – К. : Українська Видавнича спілка, 1997.
      5.    Величко О. Б. Гуманізація освіти та її вплив на становлення особистості студента // Проблеми освіти. – К., 2001. – Вип. 24. – С. 25 – 29.
      6.    Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі : навчальний посібник. – вид. 2-е., доп. та перероблене. – Суми : СумДПУ, 2009. – 122 с.
      7.    Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. ; за ред. О. І. Сидоренка. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні». – 2003.
      8.    Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України ; редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін. – К., 2010.
      9.    Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002.
      10.    Сиротенко Г. Шляхи оновлення освіти: науково-методичний аспект : інформаційно-методичний збірник. – X. : Видав. гр. «Основа», 2003.
      11.    Уліщенко А. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації / А. Уліщенко // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 126 – 130.
      12.    Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навчальний посібник. – Луцьк, 2010.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України