Статті

Друк

Київська православна богословська академія на шляху до визнання результатів своєї діяльності

Київська православна богословська академія УПЦ Київського Патріархату веде свій початок із 1615 року – часу утворення Київської братської школи. Внаслідок об’єднання Київських братської та лаврської шкіл архімандритом Києво-Печерського монастиря Петром (Могилою) у 1632 році було утворено колегію, а згодом – академію. Цей навчальний заклад за рівнем підготовки фахівців нічим не поступався європейським університетам. Академія була першим і тривалий час єдиним вищим начальним закладом на теренах східних і південних слов’янських країн.

Друк

Богословська освіта та наука в Україні перед викликами сучасності

Доповідь архієпископа Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія голови Синодального управління у справах духовної освіти, ректора Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату.

Друк

Дослідження Новозавітного тексту в новітній час

Дана стаття присвячена розгляду актуальної теми – дослідження новітніх праць з вивчення Священного Писання Нового Завіту (Священне Писання в християнській Церкві – біблійна критика, історичний огляд новітніх досліджень новозавітного тексту). Автор аналізує відношення до богодухновенності Священних книг у православній, католицькій та протестантських традиціях, прослідковує розвиток дослідження Біблії і біблійну критику на Сході і Заході. Розглядаються такі напрями дослідження Писання як літературна критика, питання авторства, історія літературних форм Євангелій, історія редакцій.
Ключові слова: дослідження Нового Завіту, біблійна критика, богодухновенність Біблії, новітня текстологія Нового Завіту, біблійне богослів’я.

Друк

Інтерв'ю із протоієреєм Іоаном Київським

Відзначаючи двадцятилітній ювілей академії, звертаємося до тих, хто стояв при її витоках. Серед них протоієрей Іоан Київський, який з 1990 по 2007 рік викладав біблійну історію та літургіку у Київській духовній академії і семінарії.

Друк

Публіцистична спадщина професора Київської духовної академії Володимира Завітневича

Інтерес до релігійних публіцистів кінця ХІХ – початку ХХ століття зростає тому, що багато тогочасних проблем перегукуються з сучасністю, і ті протиріччя, які виникли сьогодні в українському суспільстві, мають корені в історичних подіях минувшини. Тому й, на нашу думку, є необхідність раз за разом звертатись до висвітлення і тлумачення певних історичних подій, які пропонували мислителі минулого.

Друк

Памфіл Юркевич Мир з ближніми як умова християнського співжиття

Тварини, якщо відчувають між собою протилежні бажання, до супротивника обов’язково налаштовуються вороже, знищують одна одну чи вдовольняють свої бажання завдяки загибелі інших або ж самі гинуть. Людина як моральна особистість не піддається такому стану, щоб сліпо конфліктувати з людьми і ворогувати з ними на життя і смерть.