Київська православна богословська академія

Анонс Міжнародної наукової конференції

 

 

Українська Православна Церква

Київська православна богословська академія

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Міністерство культури України

Національний заповідник «Софія Київська»

Київська Трьохсвятительська духовна семінарія Української Греко-Католицької Церкви

Міжнародний рух «Подружні зустрічі»

Товариство «Свята Людмила 1100 років»

 


20 листопада 2021 року проводять

 

Міжнародну наукову конференцію

«Роль святих жінок в поширенні християнства»:

До 1100-річчя з дня мученицької кончини в Тетіні святої Людмили, княгині Чеської (†921)

 

Робочі мови: українська, англійська, чеська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 20 листопада 2021 р. в Київській православній богословській академії (01601 Київ, вул. Трьохсвятительська 8, Актова зала).

 

Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати заявку (до 1 листопада 2021 р.) на адресу:

Протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129).

Дмитро Гордієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863)

Вячеслав Корнієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106)

Видання матеріалів конференції передбачається в збірнику «Православ’я в Україні» (статті подати для друку до 1 грудня 2021 р.).

Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.

Статті приймаються такими мовами: українська, англійська та інші офіційні мови Європейського Союзу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Текст статті повинен містити такі елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання означеної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3) формулювання мети статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки здійсненого дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 

2. Форматування тексту статті:

- файл має бути названий латиницею за прізвищем автора статті (наприклад, kolot.doc);

- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word через інтервал 1,5 без переносів, без колонтитулів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, з вирівнюванням по ширині; чітко розрізняти тире (–) та дефіс (-), використовувати лапки такого формату: «»; ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;

- обсяг до 1 авт. аркуш (до 40 тис. авт. знаків з пробілами);

- параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє поля – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- у першому рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ім’я та прізвище, ORCID (жирний шрифт);

- через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;

- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (орієнтовно 350 знаків курсивом, не виділяти жирним);

- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним; не більше 5–6);

- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ім’я та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);

- у наступному рядкуНАЗВА СТАТТІ англійською мовою – по центру прописним жирним шрифтом;

- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (від 1800 знаків курсивом);

- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним).

- через рядок – текст статті;

- покликання на наукову літературу оформляти у квадратних дужках, зазначаючи:

для святих: найменування, чин святого (скорочено) автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Василій Великий, свт., 2010, с. 183];

для ченців: ім’я (прізвище), сан (скорочено) автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Епіфаній (Думенко), митр., 2012, с. 21];

для осіб у священному сані: прізвище, ініціала імені, сан (скорочено) автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Трофимлюк О., прот., 2013, с. 128];

для мирян: прізвище автора праці, рік видання та після коми сторінку цитування: [Мирончук, 2017, с. 59];

для багатотомових видань одного автора застосовувати покликанння за таким зразком: [Іоан Золотоустий, свт., 1980, т.31, с. 115];

 

- через рядок – список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;


Зразок:

на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.

на статтю: Епіфаній Думенко, митр. Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.

3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх.

4. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi окремим файлом (у текс статті не вставляти). 

5. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.

6. Вкінці статті просимо подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, ім’я або прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, email.

7. Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

8. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали: що не відповідають науковому спрямуванню збірника; з виразними редакційно-стилістичними огріхами;
що надійшли пізніше визначеного терміну.

8. Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.


Електронні версії статей просимо надсилати на адресу:

протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129);

Дмитро Гордієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863);

Вячеслав Корнієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106).

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України