Київська православна богословська академія

Укладено договір про співпрацю з Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя

5 листопада 2020 року ректор Київської православної богословської академії професор протоієрей Олександр Трофимлюк та ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя доцент Олександр Самойленко підписали договір про співпрацю в сфері підготовки кадрів, у здійсненні спільних наукових, навчальних і дослідницьких проектів.

Договір передбачає проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, навчальних та соціокультурних заходів, розробку та реалізацію спільних освітніх та наукових проектів, співпрацю у сфері підготовки фахівців тощо.

*** *** ***
On November 5, 2020, the Rector of the Kyiv Orthodox Theological Academy, Professor Archpriest Oleksandr Trofimlyuk, and the Rector of Mykola Gogol Nizhyn State University, Associate Professor Oleksandr Samoilenko, signed an agreement on cooperation in training, joint research, teaching and research projects.

The agreement provides for scientific conferences, seminars, round tables, educational and socio-cultural events, development and implementation of joint educational and scientific projects, cooperation in the field of training and more.


Прес-служба КПБА

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України