Київська православна богословська академія

Розробка уніфікованої програми підготовки капеланів в охороні здоров’я

 Сьогодні в Україні вже офіційно розпочато процес із впровадження служби професійних капеланів у сфері охорони здоров’я. Так, про це неодноразово йшлося на засіданнях Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій до складу якої входять представники православних, греко- і римо-католицьких, євангельсько-протестантських, а також іудейських і мусульманських спільнот. Переважна більшість членів Ради є керівниками відділів здоров’я або відділів соціального чи капеланського служіння у своїх релігійних організаціях. Серед членів Ради також є юристи, науковці, лікарі-практики. Окремі члени Ради є партнерами Європейської та Американської мереж капеланів охорони здоров’я.

На базі Київської православної богословської академії впродовж семи місяців було проведено цикл навчальних семінарів «Медичне капеланства та паліативна допомога». Лекторами та експертами курсу стали одні з найкращих фахівців в Україні, які мають великий досвід і багато практичних напрацювань з цього питання.Контингент слухачів був представлений православними та протестантськими лікарняними капеланами, які вже не один рік працюють в закладах охорони здоров’я та здійснюють своє душпастирське служіння у різних регіонах України. З посеред них викладачі та навіть завідувачі кафедр з науковими ступенями та з великим досвідом викладацької праці у богословських навчальних закладах.
Велика подяка за підтримку та сприяння: КПБА, МФ “Відродження” та “Елеос-Україна”, а також всім, хто сьогодні розуміє велике значення медичного капеланства та підтримує процес його впровадження: нашим друзям в Міністерстві охорони здоров’я України, правлячим архієреям, керівникам богословських навчальних закладів та їх представникам.

Вже сьогодні можемо разом порадіти добрими результатам нашої праці. Так, у цьому році (2020) було створено Синодальне управління медичного капеланства Православної Церкви України та Асоціацію капеланів в охороні здоров’я України, засновниками якої стали представники трьох конфесій: Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви та Церкви Християн Віри Євангельської. Основними завданнями Асоціації є: сприяння створенню капеланських служб у закладах охорони здоров’я; участь в розробці програм підготовки і професійних стандартів капеланів; сертифікація й атестація капеланів; акредитація центрів клінічної душпастирської освіти.

Зовсім нещодавно мультидисциплінарною Робочою групою МОЗ України з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я було презентовано програму підготовки помічників капеланів в охороні здоров’я. Наступним етапом стало створення та подача на розгляд до МОЗ України Навчального плану та уніфікованої програми циклу спеціалізації «Клінічна душпастирська освіта першого (базового) рівня» підготовки капеланів в охороні здоров’я. Імплементація цих двох програм у систему підготовки працівників релігійних організацій створює підґрунтя для забезпечення потреб вітчизняної охорони здоров’я у капеланських кадрах на першому етапі становлення професійної капеланської служби.

Підготовка за новою програмою здійснюватиметься на етапі післядипломної освіти в закладах медичної та духовної вищої і післядипломної освіти. Контингент слухачів включає капеланів та інших релігійних фахівців, які мають ступінь вищої богословської освіти не нижче бакалавра або відповідний рівень вищої освіти у галузях охорони здоров’я, психології, соціальної роботи за умови наявності свідоцтва про закінчення богословських (катехізаторських) курсів на базі закладу духовної освіти або релігійної організації та виконують обов’язки щодо здійснення душпастирської опіки в закладах охорони здоров’я, у тому числі на волонтерських засадах. Цикл підготовки за цією програмою також можуть проходити у форматі вибіркової навчальної дисципліни за спеціалізацією студенти старших курсів закладів вищої духовної освіти, які здобувають вищу освіту другого (магістерського) рівня за спеціальністю 041 «Богослов’я», якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.

Метою вивчення даного циклу спеціалізації є формування у слухачів (студентів) теоретичних, методологічних засад та важливих умінь і практичних навичок щодо організації та здійснення душпастирської опіки, а також ‒ основних заходів суміжних видів допомоги (психологічної, медичної, соціальної) в сфері охорони здоров’я. Програма розрахована на 13 кредитів ЄКТС (400 год.), які розподілені за восьма змістовими модулями. Питаннями, що вивчаються на циклі, є: теоретико-богословські, історичні, нормативно-правові, організаційні, біоетичні та суспільно-релігійні засади, психологічні і медичні основи та духовно-практичні аспекти здійснення душпастирської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Теоретична підготовка за даною програмою проводиться, в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, на кафедрах або у навчально-наукових центрах клінічної душпастирської освіти, що можуть створюватися у структурі закладів вищої освіти. Практична підготовка проходить на базі закладів охорони здоров’я, з якими заклад вищої освіти укладає відповідні угоди про співробітництво. При цьому, виходячи з практико-орієнтованого підходу до професійного вишколу капеланів, обсяг практичної підготовки складає не менше 70 % від загального обсягу навчальних годин, передбачених навчальним планом. До 40 % від обсягу навчальних годин, передбачених навчальним планом на практичну підготовку, може проходити у симуляційних центрах закладів вищої освіти, у складі яких здійснено імітацію лікарняної палати, капеланської кімнати, кабінету духовного консультування, операційної зали, зали екстреної медичної допомоги та інших медичних функціональних приміщень.

Програма доповнена переліком програмних компетенцій, якими мають оволодіти слухачі (студенти) за результатами вивчення циклу.
Подальшою перспективою розвитку системи підготовки капеланів для потреб охорони здоров’я є розробка програми циклу спеціалізації з клінічної душпастирської освіти другого (поглибленого) рівня, а також програм циклів вторинної спеціалізації з капеланського менеджменту в охороні здоров’я та супервізії у клінічній душпастирській освіті.

Джерело: прес-служба ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України»

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України