Київська православна богословська академія

Склад ради

У Київській православній богословській академії функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту та проведення захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата філософських наук) за спеціальністю 09.00.14 – богослів’я (філософські науки). Раду відкрито рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року і затверджено наказом міністра освіти і науки України № 975 від 11 липня 2019 року. православній богословській академії функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту та проведення захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата філософських наук) за спеціальністю 09.00.14 – богослів’я (філософські науки). Раду відкрито рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року і затверджено наказом міністра освіти і науки України № 975 від 11 липня 2019 року. Спеціалізовано вчена рада діє до 31 грудня 2020 року. Персональний склад спеціалізованої вченої ради у кількості 15 членів, з яких 8 має науковий ступінь доктора наук. До складу спецради увійшли провідні науково-педагогічні працівники вищих духовних навчальних закладів України. Шифр спецради К 26.892.01.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 26.892.01
Голова ради:
1. Трофимлюк Олександр Миколайович (протоієрей), доктор наук із богослов’я, професор, ректор, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14
Заступник голови:
2. Клос Віталій Володимирович (протоієрей), доктор наук із богослов’я, професор, проректор з наукової роботи, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14.
Вчений секретар:
3. Колот Сергій Вікторович (священик), кандидат наук із богослов’я, доцент, учений секретар, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14.
Члени ради:
4. Митрополит Епіфаній (Думенко Сергій Петрович), доктор наук із богослов’я, професор, професор кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
5. Лозінський Костянтин Леонідович (протоієрей), доктор наук із богослов’я, професор, завідувач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
6. Мельник Павло Петрович (протоієрей), кандидат наук із богослов’я, доцент, доцент кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
7. Мирончук Олександр Якович, кандидат наук із богослов’я, доцент, проректор з навчальної роботи, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
8. Мицик Юрій Андрійович (протоієрей), доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 09.00.14;
9. Преловська Ірина Миколаївна, д.і.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 09.00.14;
10. Романчук Ярослав Романович (протоієрей), кандидат наук із богослов’я, доцент, завідувач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
11. Сміх Володимир Володимирович (протоієрей), кандидат наук із богослов’я, доцент, доцент кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
12. Степовик Дмитро Власович, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, спеціальність 09.00.14;
13. Чокалюк Святослав Михайлович, кандидат наук із богослов’я, професор, завідувач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
14. Шевченко Віталій Володимирович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.14;
15. Щербань Микола Володимирович (протоієрей), кандидат наук із богослов’я, доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 09.00.14.

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України