Київська православна богословська академія

Спеціалізована вчена рада

У 2015-2018 роках при КПБА функціонує єдина в Україні та в УПЦ Київського Патріархату (загальноцерковна) спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту та проведення захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата філософських наук) за спеціальністю 09.00.14 – богослів'я. Раду відкрито рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 року і затверджено наказом міністра освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року. Персональний склад спеціалізованої вченої ради у кількості 15 членів, з яких 9 має науковий ступінь доктора наук. До складу спецради увійшли провідні науково-педагогічні працівники вищих духовних навчальних закладів України.

Шифр спецради 26.892.01


1. Головою спеціалізованої вченої ради є доктор богословських наук, професор митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко), ректор КПБА.
2. Заступником голови спеціалізованої вченої ради є доктор богословських наук, професор протоієрей Олександр Трофимлюк, перший проректор КПБА.
3. Ученим секретарем спеціалізованої вченої ради є кандидат богословських наук священик Сергій Колот, секретар вченої ради КПБА.
Члени ради:
4. Протоієрей Клос Віталій Володимирович, доктор церковно-історичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
5. Протоієрей Лозінський Костянтин Леонідович, доктор богословських наук, професор, завідувач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
6. Протоієрей Марусяк Михайло Миколайович, доктор богословських наук, професор, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 09.00.14;
7. Протоієрей Мельник Павло Петрович, кандидат богословських наук, старший викладач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
8. Мирончук Олександр Якович, кандидат богословських наук, доцент, декан факультету, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
9. Протоієрей Мицик Юрій Андрійович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С Грушевського, спеціальність 09.00.14;
10. Преловська Ірина Миколаївна, доктор церковно-історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, спеціальність 09.00.14;
11. Протоієрей Романчук Ярослав Романович, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
12. Протоієрей Сміх Володимир Володимирович, кандидат богословських наук, доцент кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
13. Степовик Дмитро Власович, доктор богословських наук, професор, завідувач відділу, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М. Т. Рильського, спеціальність 09.00.14;
14. Чокалюк Святослав Михайлович, кандидат богословських наук, доцент, завідувач кафедри, Київська православна богословська академія, спеціальність 09.00.14;
15. Шевченко Віталій Володимирович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.14.

Спецраду 26.892.01 рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України відкрито на три роки від 15.12.2015 р.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України