Київська православна богословська академія

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 75

Бакка Тамара Володимирівна


BakkaБакка Тамара Володимирівна  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри церковно-практичних дисциплін КПБА.

Дата народження – 12 жовтня 1962 р.
День тезоіменитства – 14 травня.

Посада

Кафедра церковно-практичних дисциплін: доцент кафедри.

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Учене звання

доцент

Освіта

Бердичівське педагогічне училище (1981 р.);
Київський державний педагогічний інститут (1988 р.).

Викладання  

Методика викладання богословських дисциплін (6 курс).

Нагороди

За досягнення у вихованні студентської молоді та участі в громадській роботі доцент Т. В. Бакка нагороджена: подякою від Київського міського голови О. О. Омельченка
(2003 р.); подякою МОН України за вагомий внесок та розвиток Малої академії наук (2005 р.); подякою МОН України за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України (2006 р.); дипломом НПУ імені М. П. Драгоманова за перемогу в рейтингу «Кращий старший викладач» (2007 р.); почесною грамотою МОН України (2009 р.).

Бібліографія

Кандидатська дисертація: «Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах»(2008 р.).

Загальний обсяг науковометодичних видань доцента Т. В. Бакки становить понад 120 друкованих аркушів, серед них: 9 навчальних програм, 6 підручників, 13 навчально-методичних посібників для вчителів і 23 навчально-методичних посібники для учнів
загальноосвітніх шкіл.

Біографія

Бакка Тамара Володимирівна народилася 12 жовтня 1962 року. У 1979 закінчила Червоноармійську середню школу в Житомирській області. У 1981 році закінчила Бердичівське педагогічне училище. Педагогічний стаж розпочала на ниві рідної школи в
смт Червоноармійську вчителем початкових класів. У 1988 році закінчила КДПІ імені О. М. Горького. Працює в Інституті історичної освіти: з 1986 року – лаборантом кафедри історії СРСР, у 1987 році переведена на посаду завідувача кабінетом історії СРСР, а з 1988 року працювала викладачем кафедри правознавства і паралельно обіймала посаду методиста Північноукраїнського центру заочної освіти СРСР, з 1994 року працює на посаді старшого викладача кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, з
2008 року – на посаді доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти. У листопаді – грудні 2000 року Тамара Володимирівна пройшла стажування з громадянської освіти в Королівстві Нідерланди та в Німеччині. У межах проекту Т. В. Баккою (у співавторстві) були написані посібники з громадянської освіти. Відтак вона стала фундатором Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти. У грудні 2002 року стала співорганізатором першої Всеукраїнської конференції «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності засобами суспільних дисциплін у системі освіти України». З 2005 року активно співпрацювала з відділом історії Ради Європи. Доцент Бакка Т. В., проводячи семінарсько-практичні заняття, активно практикує інноваційні методи, прийоми, форми роботи в організації навчального процесу. Нею запропоновано методику організації та проведення занять з використанням інноваційних технологій навчання. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у серед-
ніх загальноосвітніх навчальних закладах» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук з спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Т. В. Бакка постійно бере участь у Міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, присвячених проблемам суспільствознавчої освіти в Україні. Доцент Т. В. Бакка має широке коло наукових інтересів. Досліджує проблеми гуманітаризації шкільної освіти, методики викладання суспільних дисциплін, громадянської освіти. Т. В. Бакка стала одним з фундаторів такого важливого документу, як стандарт шкільної галузі «Суспільствознавство», затвердженого МОН України у 2002 р., є автором та співавтором навчальних програм курсу «Громадянська освіта» для учнів 9 – 11 класів; курсу за вибором суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання «Громадянська освіта: основи демократії» для учнів 11 – 12 класів; курсу за вибором суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання «Людина і світ» для 12 класу; курсу «Теорія та методика навчання громадянської освіти» для вищих навчальних закладів; співавтором програми та методичних рекомендацій із педагогічної практики та суспільствознавчої практики студентів Інституту історичної освіти. Доцент Т. В. Бакка розробила у співавторстві підручники «Досліджуючи гуманітарне право», «Людина і світ» для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, «Громадянська освіта: основи демократії» для учнів основної та старшої школи, а також навчальні посібників для студентів ВНЗ. Доцоцент Тамара Володимирівна Бакка з 2009 року є членом науково-методичної комісії з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, проводить експертизу навчально-методичної літератури із суспільствознавчих дисциплін для загальноосвітніх закладів.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України