Київська православна богословська академія

Бойко Алла Анатоліївна

Boyko AllaБойко Алла Анатоліївна - професор кафедри біблістики КПБА.

Дата народження – 3 липня 1960 р.
День тезоіменитства – 8 квітня.

Посада

Кафедра біблістики: професор кафедри.

Науковий ступінь
доктор філологічних наук.

Освіта

Дніпропетровський національний університет імені Олеся
Гончара (1982 р.); аспірантура Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара (1991 р.);
докторантура Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2000 р.).

Викладання  

Релігійна журналістика (аспірантура 1 року навчання).

Нагороди
орден святої великомучениці Варвари.

Бібліографія

Кандидатська дисертація: «Комічний світ художніх творів Володимира Соловйова» (1991 р.).
Ддокторська дисертація: «Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тематика і проблематика» (2002 р.).
Монографія: «Преса православної церкви в Україні. Культура. Суспільство. Мораль» (Дніпропетровськ, 2002 р.).
Навчальні посібники: «Релігія в мас-медіа України» (К., 2009 р.).
Авторка 157 науковий статей, присвячених релігійним засобам масової інформації. Виступала в пресі, на радіо і телебаченні з питань релігії і культури.

Біографія

Бойко Алла Анатоліївна народилась 3 липня 1960 року в місті Дніпропетровську. У 1967 – 1977 році навчалась у середній школі № 81 міста Дніпропетровська. У 1977 році вступила на філологічний факультет Дніпропетровського університету, який закінчила у 1982 році.
У період з 1982 по 1988 рік працювала кореспондентом багатотиражної газети «Молодий будівельник» Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Із 1985 по 1988 рік була викладачем кафедри філософії Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Викладала курси естетики та етики. У 1988 році вступила в аспірантуру Дніпропетровського університету, яку закінчила у 1991 році, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Комічний світ художніх творів Володимира Соловйова». Із 1991 по 2003 рік працювала на кафедрі журналістики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
на посадах викладача, доцента, старшого наукового співробітника (для написання докторської дисертації). У 2002 році захистила дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за темою: «Преса православноїцеркви кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тематика і проблематика». У 2003 – 2004 роках займала посаду завідувачки кафедри,
професора Київського міжнародного університету. Із 2004 року і по цей час – професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Авторка однієї монографії, трьох навчальних посібників, 157 наукових статей, виступала і брала участь у роботі більш ніж
90 наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі 9 закордонних.