Київська православна богословська академія

Мирончук Олександр ЯковичМирончук Олександр Якович – кандидат наук із богослів’я (2010), кандидат філологічних наук (2014), доцент (2013),професор кафедри Священного Писання (з 2017) Київської православної богословської академії; член Національної спілки журналістів України (з 2014).

Дата народження – 14 жовтня 1984 р.
День тезоіменитства – 11 жовтня

Посада

Кафедра Священного Писання: професор кафедри

Учене звання

доцент

Науковий ступінь

кандидат наук із богослів’я
кандидат філологічних наук

Освіта

Рівненська духовна семінарія Української Православної Церкви Київського Патріархату: бакалавр богослів’я (2006 р.)
Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату: магістр богослів’я (2007 р.)
Аспірантура Київської православної богословської академії (2010 р.)
Рівненський державний гуманітарний університет: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії (2008 р.)
Аспірантура Інституту української мови Національної академії наук України (2012 р.)
Докторантура Київської православної богословської академії (2016 р.)

Викладання

Церковнослов’янська мова (1 курс), культура наукової української мови (аспірантура 1 року навчання)

Нагороди

орден преподобного Нестора Літописця (2012 р.)
орден святих рівноапостольних Кирила і Мефодія (2014 р.)
медаль «Покрова Пресвятої Богородиці» (2014 р.)
почесна грамота Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (2014 р.)
грамота Інституту української мови Національної академії наук України (2010 р.)
подяка Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату (2012 р.)
подяка Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (2013 р.)

Бібліографія

І. СЛОВНИКИ

1. Мирончук О. Я. Короткий російсько-український словник церковно-релігійної лексики : проект [Електронний ресурс] / Київська православна богословська академія УПЦ Київського Патріархату ; упорядн.: Олександр Мирончук. – К. : [б. в.], 2011. – 56 с. – Режим доступу: http://www.kda.org.ua/news/732-slovnyk.html
2. Мирончук О. Я. Словник скорочень назв чинів святості в українській мові / Київська православна богословська академія УПЦ Київського Патріархату ; Інститут української мови НАН України ; уклад.: Мирончук Олександр Якович ; [наук. ред.: Єрмоленко Світлана Яківна]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 108, [4] с.

ІІ. ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

1. Мирончук О. Я. Євхаристія древньої Церкви у світлі історичних пам’яток І – ІІІ століття : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата богословських наук / Мирончук Олександр Якович ; Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату. – К., 2010. – 204 арк.
2. Мирончук О. Я. Назви чинів святості в історії релігійного стилю української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10. 02. 01 / Мирончук Олександр Якович ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – 20 с.
3. Мирончук О. Я. Назви чинів святості в історії релігійного стилю української мови : дис. ... канд. філол. наук : 10. 02. 01 / Мирончук Олександр Якович ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – 250 арк.

ІІІ. НАУКОВІ СТАТТІ

1. Мирончук О. Я. В очікуванні Різдва Христового (літургіко-богословський зміст богослужінь Різдвяного посту) / Олександр Мирончук // Православний вісник. – [К.], 2007. – № 11/12. – С. 49 – 54.
2. Мирончук О. Я. Мова Української Православної Церкви (Історико-філологічний аспект) / Олександр Мирончук // «1020-ліття Хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі» : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 21 жовтня 2008 року). – [К.] : Видавництво «Архангельський глас» ; Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир ; Київська Православна Богословська Академія, 2008. – С. 252 – 259.
3. Мирончук О. Я. Тайна вечеря. Участь Юди Іскаріотського у Божественній Євхаристії / Олександр Мирончук // Православний вісник. – [К.], 2009. – № 5/6. – С. 27 – 32.
4. Мирончук О. Я. Старозавітні прообрази Пресвятої Богородиці в богослужінні Православної Церкви / Олександр Мирончук // Православний вісник. – [К.], 2009. – № 7/8. – С. 50 – 58.
5. Мирончук О. Я. Чин святості в структурі агіонімів / Олександр Мирончук // Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць / [відп. ред. проф. Л. О. Симоненко]. – К. : [КНЕУ], 2009. – Вип. VIII. – С. 221 – 226 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
6. Мирончук О. Я. «Житія святих» святителя Димитрія, митрополита Ростовського, як пам’ятка агіографічної писемності та джерело вивчення агіонімів / Олександр Мирончук // Труди Київської Духовної Академії : святитель Димитрій (Туптало), митрополит Ростовський та його доба : науковий збірник, присвячений 300-річчю з дня упокоєння святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського / [під заг. ред. митрополита Переяслав-Хмельницького Димитрія (Рудюка) та священика Віталія Клоса]. – [К.] : Видавництво «Архангельський глас» ; Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир ; Київська Православна Богословська Академія, 2009. – [Число 6]. – С. 104 – 108.
7. Мирончук О. Я. Прообрази таїнства Євхаристії у Священному Писанні Старого Завіту / Олександр Мирончук // Православний вісник. – [К.], 2009. – № 9/10. – С. 54 – 59.
8. Мирончук О. Я. «Бог Тройцю (Трійцю) любить» / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К., 2009. – Вип. 71. – С. 149 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
9. Мирончук О. Я. Літургійний – літургічний / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К., 2009. – Вип. 71. – С. 162 – 163 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
10. Мирончук О. Я. Гендерна диференціація агіонімів / О. Я. Мирончук // Соціолінгвістичні студії / НАН України ; Інститут української мови ; [за заг. ред. Л. О. Ставицької]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010. – С. 165 – 170.
11. Мирончук О. Я. Конфесійний стиль української мови: підстилі та жанри [тези доповіді] / О. Я. Мирончук // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених (Київ, 21 – 23 квітня 2010 року). – [К.] : [ІАЦ «Спейс-Інформ» ; ФОП Гудименко], [2010]. – С. 114 – 116.
12. Мирончук О. Я. Виокремлення підстилів та жанрів у конфесійному стилі української мови / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 72. – С. 151 – 157 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
13. Мирончук О. Я. Обоження – обожнення / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 72. – С. 157 – 158 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
14. Мирончук О. Я. Духовенство – духівництво / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 72. – С. 158 – 159 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
15. Мирончук О. Я. Євхаристія у творах священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського / Олександр Мирончук // Православний вісник. – [К.], 2010. – № 3/4. – С. 40 – 42.
16. Мирончук О. Я. Відображення назв чинів святості в «Словнику української мови» в 11 томах / Олександр Мирончук // Лексикографічний бюлетень : [збірник наукових праць] / НАН України ; Ін-т української мови ; [відпов. ред. І. С. Гнатюк]. – К. : [б. в.], 2009. – Вип. 18. – С. 158 – 168 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
17. Мирончук О. Я. Вступ. Апологети – захисники християнства / [Олександр Мирончук] // Апологети : збірка писань древніх християнських апологетів у перекладі українською мовою / під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. та передм. до книг прот. Костянтина Лозінського, Андрія Хромяка та Костянтина Москалюка ; автор вступ. ст. Олександр Мирончук]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 5 – 9.
18. Мирончук О. Я. Богослів’я (теологія), а не богослов’я, богословіє, богословія / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 73. – С. 154 – 156 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
19. Мирончук О. Я. Пересопницьке Євангеліє – джерело вивчення номінацій чинів святості : [тези доповіді] / О. Я. Мирончук // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур ; Слов’янознавство ХХІ століття: тенденції інтеграції і диференціації : тези Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської культури і писемності (Київ, 24 – 26 травня 2011 р) / НАН України ; Український комітет славістів ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; [Ін-т археології ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; Ін-т української мови ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Український мовно-інформаційний фонд ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди ; уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська]. – К. : [НБУВ], 2011. – С. 9 – 11.
20. Мирончук О. Я. Мовна особистість православного пастиря : доповідь на Православному пастирсько-просвітницькому форумі (Київ, 29 липня 2010 р. Б.) / Олександр Мирончук // Труди Київської Духовної Академії : богословсько-історичний щорічник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Число 7 (7), 2010. – [К.] : Київська православна богословська академія, 2011. – С. 223 – 225.
21. Мирончук О. Я. Номінація ангелів у богослужбових текстах / О. Я. Мирончук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство / [ред. кол.: Аркушин Г. Л. (гол. ред.), Гороть Є. І. (заст. гол. ред.), Мірченко М. В. [та ін.]]. – [Луцьк] : [Волинський національний університет ім. Лесі Українки], 2011. – № 1. – С. 95 – 99 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
22. Мирончук О. Я. Церковно-парафіяльні літописи як джерело вивчення історії Православної Церкви на території історичної Волині (до публікації церковно-історичного і статистичного опису Свято-Троїцької церкви с. Мощаниці Острозького р-ну Рівненської обл.) / О. Я. Мирончук // Труди Київської Духовної Академії : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: єп. Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній (Думенко) – гол. ред. [та ін.]. – [К.], 2011. – # 8. – С. 325 – 350.
23. Мирончук О. Я. Назви чинів святості ті їх відповідники в Пересопницькому Євангелії 1556 – 1561 / О. Я. Мирончук // Наукові записки. Серія «Філологічна» / Національний університет «Острозька академія». – Острог : [Видавництво НУ «Острозька академія»], 2011. – Вип. 21. – С. 74 – 84 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
24. Мирончук О. Я. Назва чину святості «священносповідник» в історії релігійного стилю української мови / Олександр Мирончук // Православний вісник. – [К.], 2012. – № 1/2. – С. 58 – 59.
25. Мирончук О. Я. Номінація чину святості «преподобносповідник» / «преподобносповідниця» в історії релігійного стилю української мови / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 75. – С. 168 – 169 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
26. Мирончук О. Я. Сповідати – сповідувати / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 75. – С. 190 – 191 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
27. Мирончук О. Я. Дівство – дівоцтво / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 75. – С. 187 – 188 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
28. Мирончук О. Я. Спасительний – спасенний / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 75. – С. 188 – 190 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
29. Мирончук О. Я. Варіантність норми в номінації чинів святості / О. Я. Мирончук // Наукові записки. Серія «Філологічна» / Національний університет «Острозька академія». – Острог : [Видавництво НУ «Острозька академія»], 2012. – Вип. 22. – С. 86 – 94 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
30. Мирончук О. Я. Назва чину святості «рівноапостольний» / «рівноапостольна» в історії релігійного стилю української мови / О. Я. Мирончук // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених (Київ, 24 – 26 квітня, 2012 року) / Інститут української мови НАН України ; Рада молодих учених. – К. : [б. в.], 2012. – С. 222 – 229.
31. Мирончук О. Я. Чин всенічного бдіння у неділю / [протоієрей Олександр Трофимлюк, Олександр Якович Мирончук] // Православний церковний календар 2013. – [К.] : Видання Київської Патріархії, 2013. – С. 183 – 191.
32. Мирончук О. Я. Київська православна богословська академія УПЦ КП / О. Я. Мирончук // Енциклопедія сучасної України / НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка ; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К. : [б. в.], 2012. – Т. 12 (Кал – Киї). – С. 675.
33. Мирончук О. Я. Що ж то за «буйність юності»? / Олександр Мирончук // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2013. – № 8. – С. 48 – 49.
34. Мирончук О. Я. Назви чинів святості «новопреподобномученик» та «новопреподобномучениця» в історії релігійного стилю української мови / Олександр Мирончук // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2013. – № 10. – С. 36 – 40.
35. Мирончук А. Я. Названия чинов святости в религиозном стиле украинского языка / А. Я. Мирончук // Языки народов мира и Российской Федерации : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы лингвистики и языкового образования», посвященной 60-летию факультета иностранных языков Дагестанского государственного университета / Министерство образования и науки Российской Федерации ; ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» ; Факультет иностранных языков ; [отв. ред. доц. Л. Г. Алахвердиева]. – Махачкала : [Издательство ДГУ], 2013. – С. 22 – 26.
36. Мирончук О. Я. Скорочення в назвах чинів святості / Мирончук О. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2013. – Вип. 678: Романо-слов’янський дискурс. – С. 30 – 33 (внесено до Переліку наукових фахових видань України).
37. Мирончук О. Я. Лексико-семантичне й асоціативне поле «святість» у текстах богослужіння таїнства Хрещення / О. Я. Мирончук // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2016. – № 16. – С. 158 – 175 (збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України).
38. Мирончук О. Я. Образ святої гори Афон і чернечі мотиви в поемі Івана Франка «Іван Вишенський» / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 85. – С. 124 – 142 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
39. Мирончук О. Я. «Святість» у текстах богослужіння таїнства Миропомазання / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 3 (березень). – С. 31 – 38 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
40. Мирончук О. Я. «Святість» у богослужінні таїнств Сповіді й Причастя / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 4 (квітень). – С. 36 – 44 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
41. Мирончук О. Я. «Святість» у богослужбових текстах хіротесій / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 5 (травень). – С. 37 – 42 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
42. Мирончук О. Я. «Святість» у текстах богослужіння таїнства Священства / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 7 (липень). – С. 48 – 60 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
43. Мирончук О. Я. «Святість» у Соборному посланні святого апостола Іуди / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 8 (серпень). – С. 34 – 37 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
44. Мирончук О. Я. «Святість» у Соборному посланні святого апостола Якова / Олександр Мирончук // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2017. – № 17. – С. 381 – 388 (збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України).
45. Мирончук О. Я. «Святість» у богослужінні таїнства Шлюбу / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 9 (вересень). – С. 45 – 60 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
46. Мирончук О. Я. «Святість» у Соборних посланнях святого апостола Іоана Богослова / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 10 (жовтень). – С. 41 – 49 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
47. Мирончук О. Я. «Святість» у Посланні святого апостола Павла до Филимона / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 11 (листопад). – С. 53 – 56 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
48. Мирончук О. Я. «Святість» у Посланні святого апостола Павла до Тита / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2017. – № 12 (грудень). – С. 56 – 60 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
49. Мирончук О. Я. «Святість» у Першому посланні святого апостола Павла до Тимофія / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2018. – № 1 (січень). – С. 41 – 51 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
50. Мирончук О. Я. «Святість» у Другому посланні святого апостола Павла до Тимофія / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2018. – № 2 (лютий). – С. 50 – 56 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
51. Мирончук О. Я. «Святість» у Посланні святого апостола Павла до колосян (Кол. 1: 1 – 29) / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2018. – № 3 (березень). – С. 51 – 55 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).
52. Мирончук О. Я. «Святість» у Другому посланні святого апостола Павла до солунян / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2018. – № 4 (квітень). – С. 53 – 60 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України). 
53. Мирончук О. Я. Семантичний простір українського сакрального слова : [Рецензія на: Ковтун А. А. Семантична деривація в релігійній лексиці української мови : монографія / Альбіна Ковтун ; Міністерство освіти і науки України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 527, [1] с.] / Мирончук Олександр Якович // Православний вісник Київського Патріархату. – [К.], 2018. – № 11 (листопад). – С. 55 – 60 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України).

 

ІV. ПЕРЕКЛАДИ

1. Климент Римський, св. Друге послання святого Климента, єпископа Римського, до коринфян / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 67 – 81.
2. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до ефесян / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 87 – 97.
3. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до філадельфійців / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 98 – 104.
4. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до магнезійців / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 104 – 110.
5. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до тралійців / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 111 – 116.
6. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до римлян / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 117 – 122.
7. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до Полікарп Смирнського / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 123 – 127.
8. Ігнатій Богоносець, сщмч. Послання священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антиохійського, до смирнян / [переклад Олександра Мирончука] // Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – С. 128 – 134.
9. Григорій Ниський, свт. Слово проти Арія і Савелія / [переклад Олександра Мирончука] // Святитель Григорій Ниський. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 4. – С. 7 – 20.
10. Григорій Ниський, свт. Проти Аполінарія до Феофіла, єпископа Олександрійського / [переклад Олександра Мирончука] // Святитель Григорій Ниський. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 4. – С. 130 – 135.
11. Григорій Ниський, свт. До Армонія про те, що означає ім’я і назва «християнин» / [переклад Олександра Мирончука] // Святитель Григорій Ниський. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 4. – С. 136 – 144.
12. Святий мученик Аполлоній. Апологія / переклад Олександра Мирончука // Православний вісник. – [К.], 2012. – № 5/6. – С. 34 – 36.

V. РЕЦЕНЗІЇ

1. Мирончук О. Я. У пошуках Бога : [рец. на]: Швед Г. Бог у словах і висловах / Г. І. Швед. – [Кременчук] : [Піраміда], [2009]. – 131, [1] с. / Олександр Мирончук // Культура слова / НАН України ; Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 73. – С. 182 – 183.

VІ. ЛІТЕРАТУРНЕ РЕДАГУВАННЯ

1. Клос В., свящ. Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир: від заснування до сьогодення / священик Віталій Клос. – 2008 (книга на СD-диску).
2. Високе звання лікарського уміння від Бога прийнявши... / упорядн. М. Кучірка, С. Чокалюк. – К. : Ганза, 2010. – 215, [1] с.
3. Мужі апостольські : збірка писань мужів апостольських у перекладі українською мовою викладачів та аспірантів Київської православної богословської академії / під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступу та передмов до книг прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – 303, [1] с.
4. Іоан Дамаскин, прп. Точний виклад Православної віри / пер. на укр. мову аспірантів Київської православної богословської академії ; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [автор вступ. ст. прот. Микола Щербань]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – 292, [2] с.
5. Апологети : збірка писань древніх християнських апологетів у перекладі українською мовою / під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. та передм. до книг прот. Костянтина Лозінського, Андрія Хромяка та Костянтина Москалюка ; автор вступ. ст. Олександр Мирончук]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – 590, [2] с.
6. Остапов О., прот. Пастирська естетика / протоієрей Олексій Остапов ; [пер. з рос. мови Артем Бабленюк]. – К. : [б. в.], 2010. – 39 с.
7. Григорій Ниський, свт. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату ; автор вступ. ст. прот. Олександр Трофимлюк]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 1. – 623, [1] с.
8. Апостольські постанови / Київська православна богословська академія УПЦ Київського Патріархату ; пер. укр. мовою єп. Епіфанія (Думенка). – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – 282, [2] с.
9. Григорій Ниський, свт. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 2. – 471, [1] с.
10. Григорій Ниський, свт. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 3. – 618, [2] с.
11. Григорій Ниський, свт. Творіння / святитель Григорій Ниський ; під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 4. – 663, [1] с.
12. Роздуми християнина про ангела-охоронителя / [пер. з рос. А. Головкова]. – К. : КЖД «Софія», 2011. – 253, [3] с.
13. Українська Православна Церква Київський Патріархат : [альбом] / [упоряд. прот. Олександр Трофимлюк; вступ. ст. митр. Димитрій (Рудюк)]. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011. – 602, [6] с. : іл. (у виданні про це не зазначено).
14. Климент Олександрійський. Стромати / Климент Олександрійський ; під. ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012. – 847, [1] с.
15. Служебник [(великий)]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012. – 600, [8] с.
16. Епіфаній (Думенко), архієп. На шляху до спасіння : [проповіді, слова, послання, промови, доповіді, інтерв’ю] / архієпископ Епіфаній (Думенко). – К. : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012, 729, [7] с. : іл.
17. Акафіст Пресвятій Богородиці на честь Її ікони «Скоропослушниця». – К. : [Виданичий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012. – 31, [1] с.
18. Бойко Петро, свящ. Практичні вказівки для священно- та церковнослужителів при звершенні богослужінь. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012. – 192 с.
19. Патрологія / Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; упор. протоієрей Петро Зинич. – К. : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2013. – 639, [1] с.
20. Іриней Ліонський, сщмч. Творіння / священномученик Іриней, єпископ Ліонський ; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 620, [4] с.
21. Трофимлюк Олександр, прот. Пастирська опіка молоді / Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; протоієрей Олександр Трофимлюк. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 127, [1] с.
22. Шевченко В. В. Православ’я в Україні і цивілізаційні виклики: історія та сучасність. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 639, [1] с.
23. Кирил Єрусалимський, святитель. Творіння / святитель Кирил Єрусалимський ; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета ; [пер. Київської православної богословської академії]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012. – 326, [2] с.
24. Требник : [у 2 ч.]. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2013. – Ч. 1. – 590, [2] с.
25. Требник : [у 2 ч.]. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2013. – Ч. 2. – 605, [3] с.
26. Маланяк О., прот. Благовістя Господа нашого Ісуса Христа. Четвероєвангеліє (коментарі) / Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату; протоієрей Олег Маланяк. – К. : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2013. – 579, [1] с. : іл.
27. Димитрій (Рудюк), митр. Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир / митрополит Димитрій (Рудюк), протоієрей Віталій Клос. – К. : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2013. – 413, [3] с.