Київська православна богословська академія

Вступникам в аспірантуру

Аспірантура (денна і заочна форма навчання)

Терміни прийому документів:

Прийом заяв та документів з 17 червня по 23 липня

Перелік необхідних документів:

1. заява (за зразком)
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
4. копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра богослів’я, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
5. копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
6. копії сертифікатів, що підтверджують рівень знання іноземної мови не нижче В2 (за наявності).
7. копії інших документів про здобуту освіту (за наявності);
8. автобіографію (резюме);
9. свідоцтво про хрещення;
10. свідоцтво про вінчання (для одружених);
11. копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);
12. довідку про склад сім’ї за формою № 3;
13. медичну довідку за формою 086-о;
14. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;
15. особову картку з обліку кадрів за встановленою формою;
16. копію трудової книжки (за наявності);
17. копії опублікованих наукових праць (за наявності) чи реферат з обраної наукової спеціальності (за відсутності опублікованих праць);
18. 2 конверти з маркою.

Дати проведення вступних випробувань:

23-24 липня 2019 року

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України