Київська православна богословська академія

Київська православна богословська академія
– провідний заклад вищої духовної освіти України

Провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1415-л від 10.06.2015 р. (вперше),
№ 112-л від 29.05.2017 р. (про переоформлення ліцензії) та
№ 183-л від 28.08.2017 р. (про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні).
 
Сертифікати про акредитацію спеціальності 041 Богослів’я (дійсні 01.07.2021 р.):
НІ № 1195022 (бакалавр)
НІ № 1195021 (магістр)

Правила прийому в 2021 р.

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України