Київська православна богословська академія

Київська православна богословська академія
– провідний заклад вищої духовної освіти України

Провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1415-л від 10.06.2015 р. (вперше),
№ 112-л від 29.05.2017 р. (про переоформлення ліцензії) та
№ 183-л від 28.08.2017 р. (про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні).
 
Сертифікати про акредитацію спеціальності 041 Богослів’я (дійсні 01.07.2021 р.):
НІ № 1195022 (бакалавр)
НІ № 1195021 (магістр)

Правила прийому в 2019 р.

Додатки до Правил прийому до КПБА у 2019 році:

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (або вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або раніше здобутого ступеня чи освітньо-кваліфікаційного рівня

Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 – 200

Додаток 4. Правила прийому на навчання до аспірантури Київської православної богословської академії у 2019 році

Додаток 5. Правила прийому до докторантури Київської православної богословської академії у 2019 році

Додаток 6. Положення про проведення співбесіди у Київській православній богословській академії

Додаток 7. Положення про апеляційну комісію Київської православної богословської академії

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України