Київська православна богословська академія

Київська православна богословська академія
провідний заклад вищої духовної освіти України

Провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1415-л від 10.06.2015 р. (вперше),
№ 49-л від 19.04.2021 р. (про ліцензування освітньої діяльності за рівнями освіти).
 
Сертифікати про акредитацію освітніх програм «Богослів’я»:
№ 1655 (бакалавр, дійсний до 01.07.2026 р.)
№ 1907 (магістр, дійсний до 01.07.2026 р.)
№ 3060 (доктор філософії, дійсний до 01.07.2027 р.)
 

Правила прийому в 2023 р.